Going down Memory Lane…

Några referenser...

Bolagsverket administrerar och registrerar bl.a all ­näringsverksamhet i Sverige. Under många år utformade och producerade vi allt informationsmaterial för nybildning och ändring av aktiebolag och föreningar.


Referens: Catarina Olsson, f.d. informatör, tel 060-18 45 22

SCA Forest Products omfattar SCA Skog, SCA Timber,

SCA Ortviken, SCA Energy och SCA Logistics. Vi producerade broschyrer, annonser, skyltar och informationsmaterial för SCA Forest Products olika affärsområden.


Referens: Björn Lyngfelt, f.d. informationsdirektör, tel 070-626 82 23

0

Fastighetsaktiebolaget Norrporten var ett av Sveriges största fastighetsbolag med ca 130 fastigheter till ett värde av 25 miljarder kronor. Vi producerade företagsinformation, rapporter samt faktaunderhåll av företagets webbplats. Under Norrportens tid på Stockholmsbörsen gjorde vi bolagets årsredovisningar som vann utmärkelsen ”Bästa årsredovisning” i sin klass vid tre tillfällen.


Referens: Anders Wiklander, f.d. VD, tel 070-554 70 40

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, är en av Sveriges största koncerner med  försäljning i 100-talet länder. Vi har utformat och producerat grafiska profilmanualer, delårsrapporter, examensarbetskataloger, mm. Under tolv års tid producerade vi även SCA-koncernens årsredovisning, vilken vid ett flertal tillfällen utsågs till Stockholmsbörsens bästa årsredovisning.


Referens: Anita Lundkvist, f.d. informatör, 070-310 35 17

Hjertmans är Nordens största postorderföretag inom båttillbehör, samt har butiker i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Västerås, Norrköping, Karlstad, Göteborg, Stenungsund, Helsingborg, Malmö m.fl. Vi producerade den årliga katalogen tills den lades ner 2020 och utvecklade och underhöll mellan 1996 och 2013 även deras webbshop.


Referens: Sten Hjertman, f.d. VD, tel 070-549 03 50

Sveriges Television är det svenska public service 

TV-företaget. När SVT stod som värd för den årliga televisionsmässan i Norden, Nordic Screening, skötte vi utformning och produktion av allt informationsmaterial, såväl i pappersform som på internet.


Referens: Birthe Lindgren, f.d. informatör, tel 08-784 00 00

Mitthem är ett kommunalt fastighetsbolag, ägt av Sundsvalls kommun. I över tio år utformade och producerade vi Mitthems årsredovisningar.


Referens: Hans Selling, f.d. VD, tel 070-513 95 39

Telia Mobile gav under tio år ut en av Sveriges största kundtidningar – Calling. Sista numret hade en upplaga på 2,4 miljoner exemplar. Vi producerade Calling från första numret till det sista, samt utformade och underhöll tidningens webbplats.


Referens: Frank Arnoldsson, f.d. redaktör, tel 070-591 02 00

Årsredovisningar, företagspresentationer och kundtidningar har genom åren utgjort en stor del av vår produktion; 

DataVis, Limt, Statens löne- och pensionsverk, Landstinget Västernorrland, Norrporten, Sunds Defibrator, 

Mitthem, SCA, SCA Forest Products, SCA Packaging, SCA Finans, Båkab m.fl.

Areskoog Reklam AB   -   Hällsjö 471   -   864 91 Matfors   -   Tel 070-671 33 20